Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Mérnökök a Környezetbarát Energiafelhasználásért Alapítvány


A Miskolci Egyetem Energia- és Minőségügyi Intézetében a tüzeléstan, a hőenergia gazdálkodás és kapcsolódó területein az oktatás, a tudományos alkotó tevékenység előmozdítása és fejlesztése, a környezetbarát energiafelhasználáshoz értő mérnökök nevelése, képzése, az elért eredmények publikálásának és a nemzetközi kapcsolatok fenntartásának támogatása. Ennek érdekében az Alapítvány az oktatás, kutatás és egyéb téren támogatja:

 • a tanszék által gondozott ágazat és szakirány egyetemi hallgatóinak külföldi részképzését, tanulmányait,
 • az intézet oktatóinak, kutatóinak bel- és külföldi tanulmányútjait
 • külföldi tanszékek oktatóinak, hallgatóinak fogadását,
 • vendégelőadók meghívását,
 • oktatóknak, kutatóknak, doktoranduszoknak a nemzetközi tudományos életbe történő mind szélesebb bekapcsolódását, konferenciákon történő részvételi lehetőségeik biztosítását,
 • nemzetközi együttműködésen folyó kutatómunkák kapcsolódó feltételeit,
 • tanszék-ipari kapcsolatok eddigi rendszerének továbbfejlesztését,
 • az Alapítvány profiljába illő, az Energia- és Minőségügyi Intézet által szervezett nemzetközi szakmai rendezvényeket,
 • nemzetközi szakmai (energetikai, környezetvédelmi) szervezetek munkájába történő bekapcsolódást,
 • könyvek, folyóiratok beszerzését,
 • tanszéki információs rendszer bővítését.

Adószám: 18419582-1-05

Kuratóriumi információ

Az alapítványhoz pályázatot illetve kérelmet nyújthatnak be természetes és jogi személyek, intézmények. A pályázatnak (kérelemnek) tartalmaznia kell:

 • pályázó (kérelmező) adatait,
 • a pályázó rövid szakmai önéletrajzát (magánszemélyeknél)
 • a pályázó (kérelmező) által elérni kívánt célt, amely az alapítvány illetékességébe tartozik,
 • a pályázó (kérelmező) által igényelt összeget,
 • az összeg felhasználására vonatkozó tervet.

A pályázatokat egész évben folyamatosan lehet benyújtani a Miskolci Egyetem Energia- és Minőségügyi Intézetében.  A pályázatok elbírálására évente legalább két alkalommal kerül sor.

Pályázati adatlapok, beszámolók, határozatok 

Az alapítvány elérhetőségei

 

Dr. Diószeghy Dániel Alapítvány


A Dr. Diószeghy Dániel professzor - a Miskolci Egyetem első "Tüzeléstan és Ipari kemencék" tárgyat oktató egyetemi tanára, a Tüzeléstani Tanszék első tanszékvezetője - által bevezetett tudományos és szakmai színvonal fenntartása, ápolása és továbbfejlesztése annak érdekében, hogy az egyetemi hallgatók ezen tárgykat színvonalasan elsajátítsák és alkotó módon műveljék.

Adószám: 18020577-1-05